Serviciul psihologic

Serviciul psihologic

brosura

Serviciul de asistență psihologică 

Scopul general: Asigurarea asistenței psihologice copiilor în situație de risc și famililor acestora, copiilor separați de părinți, tinerilor, specialiștilor din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni.

 Activități:

 • evaluarea psihologică a copiilor și identificarea necesităților de asistență;
 • planificarea și realizarea activităților de consiliere psihologică pentru familie, copii aflați în situație de risc, copii separați de părinți, tineri;
 • informarea și instruirea părinților, asistenților parentali profesioniști în probleme ce țin de dezvoltarea psiho-socială a copilului și  dezvoltarea abilităților  parentale;
 • identificarea/evaluarea și diminuarea riscurilor în perioada de adaptare, re/integrare, prin dezvoltarea deprinnderilor, abilităților necesare (de comunicare, rezolvare a conflictului, gestionare a emoțiilor, formare a imaginii de sine, recunoaștere a situației de risc);
 • organizarea ședințelor cu părinții biologici, alți membri ai familiei biologice/extinse, tutori/curatori, asistenți parentali profesioniști, alți îngrijitori ai copilului și identificarea necesităților acestora de asistență în procesul de transfer al copilului, pregatirea  psihologică a copilului  pentru transfer;
 • implementarea programului de educație parentală Mellow Parenting cu participarea părinților, tutori/curatori, asistenți parentali profesioniști, părinți educatori, alți îngrijitori ai copilului;
 • oferirea de suport profesional în colaborarea cu asistenții sociali, psihologi din centre în vederea identificării și evaluării situației copiilor cu șanse de re/integrare, precum și a copiilor, care pot fi re/integrați în familia biologică/extinsă și care necesită plasament în servicii substituitive de tip familial, participarea la re/evaluarea situației acestora și implementarea planurilor de plasament;
 • oferirea de consultanță psihologică specializată asistenților sociali comunitari, specialiștilor care activează în domeniul protecției copilului în procesul de gestionare a cazului.


Rezultate

Rezultatul intervențiilor psihologice pe parcursul anului 2017

    Pe parcursul anului 2017 de asistență psihologică au beneficiat 36 de copii aflați în situație de risc plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă cărora prin intermediul evaluărilor psihologice primare li sau identificat necesitățile de asistență și intervenție psiho-socială. La ședințele de consiliere psihologică individuală au participat 16 copii, 11 angajați în calitate de asistenți parentali profesioniști, 5 cupluri solicitante la adopție. În procesul de monitorizare au fost 79 de copii aflați în serviciu care au beneficiat de suport pentru dezvoltarea deprinnderilor, abilităților necesare (de comunicare, rezolvare a conflictului, gestionare a emoțiilor, formare a imaginii de sine, recunoaștere a situației de risc);

Pentru dezvoltarea competențelor parentale, îmbunătățirea relației cu copilul pe parcursul anului 2017 au fost create 2 grupuri (20 de mame și 22 de copii) care pe parcursul a 14 săptămîni au participat la programul Mellow Parenting.  Astfel am reușit să contribuim la :

 • — sporirea nivelului de incredrere a participantelor în propriile capacități;
 • — reducerea comportamentelor negative în rîndurile copiilor participanți la program;
 • — dezvoltarea comportamentelor pozitive, precum și reducerea certurilor, care, deseori, erau cauzate de comportamentele provocatoare;
 • — reducerea  comportamentelor de anxietate și depresie la părinți.

În scopul fortificării competențelor specialiștilor din domeniul protecției copilului în implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale abuzului, neglijării, expluatării și traficului pe parcursul anului am realizat   instruirea a 37 de profesioniști în cadrul a două seminare de instruire.

One Response for this post

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.